Filosoferen met kinderen en jongeren

Op verschillende locaties is het mogelijk dat kinderen filosoferen. In de agenda staat waar binnenkort de "hersengymnastiek" start.

Filosoferen met kinderen

Hoe gaat dat in de praktijk?

Op school

Het ligt voor de hand dat men op de basisschool tijd maakt voor een uurtje filosoferen per week. Tussen alle andere vakken door is dat heel goed mogelijk. Die vakken worden vaak als geïsoleerd onderwerp behandeld: taal, rekenen, geschiedenis, biologie, natuurwetenschap. Filosofie fungeert dan als het water waarin al deze losse eilandjes liggen. Filosofie is immers de moeder van alle wetenschappen. Het uurtje filosoferen kan aan al deze onderwerpen raken en geeft de kinderen het gereedschap dat ze tijdens alle lessen kunnen hanteren. Maar natuurlijk ook thuis. Het "verloren" uurtje wordt ruimschoots goed gemaakt doordat de kinderen beter gaan lezen, formuleren, enzovoorts.
Als je vind dat de kinderen op jouw school ook beter worden van filosoferen, neem dan contact met me op. Bijvoorbeeld via de knop "Stel je vraag". Ik kom graag het een en ander toelichten voor de docenten of in de ouderraad.

Filosofisch kindercafé

Het is ook mogelijk dat je kind mee doet aan het Filosofisch KinderCafé. In een kleine groep gaan de kinderen dan een aantal keer een uur filosoferen. Omdat je filosoferen niet in één keer leert is het van belang om alle sessies bij te wonen. Alleen door aan de oefeningen deel te nemen kun je je zelf de filosofische houding aanleren. Elke bijeenkomst eindigt met een samenvatting die de groep kinderen aan hun ouders geeft. Op die manier weten de ouders over welke onderwerpen de kinderen hebben gefilosofeerd. En ben je voorbereid op vragen die je kind thuis kan gaan stellen.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Veel kinderen gaan na school niet meteen naar huis maar blijven nog even bij de BSO. Filosoferen zou dan een keuze-activiteit kunnen zijn. De opzet is verder hetzelfde als bij het filosofisch kindercafé.

Binnenkort nieuwe activiteiten in deze planning.